09:54 09/09/2015

Lợi nhuận bình quân của MobiFone giảm nhẹ

Thủy Diệu

8 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận của MobiFone có chiều hướng giảm nhẹ với mức bình quân đạt 639,6 tỷ đồng/tháng

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Ngày 31/8 qua, Bộ&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Thông tin và Truyền thông&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">đã chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO.&nbsp;</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Ngày 31/8 qua, Bộ&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Thông tin và Truyền thông&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">đã chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO.&nbsp;</span>
8 tháng đầu năm 2015, doanh thu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt 23.996 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận 8 tháng đầu năm đạt 5.110 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm.

Thông tin trên được VietNamNet, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, dẫn lời ông Lê Nam Trà, Chủ tịch MobiFone cho biết tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8 của Bộ này, chiều 8/9. 

Ông Trà cho biết, 8 tháng qua, tăng trưởng thuê bao mới của MobiFone đạt 75,2%. Mục tiêu từ nay đến cuối năm của MobiFone là phải thực hiện được 34,15% doanh thu, 29,9% lợi nhuận, thuê bao phát triển mới là 25%.

Trước đó, tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo MobiFone cho biết, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế của công ty này ước đạt 3.960 tỷ đồng, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2014, thực hiện 49,28% kế hoạch năm. 

Như vậy, tính bình quân, mỗi tháng MobiFone đạt 660 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, khi tính đến tháng 8 thì lợi nhuận bình quân của MobiFone là 639,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với bình quân 6 tháng trước đó. 

Thậm chí, nếu trừ đi lợi nhuận trong tháng 1/2015 với con số rất cao là 1.281 tỷ đồng, thì lợi nhuận bình quân 7 tháng còn lại chỉ đạt 548 tỷ đồng/tháng.

Cũng liên quan tới MobiFone, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 31/8 qua, Bộ đã chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO. 

Dự kiến trong vòng 60 ngày, đơn vị tư vấn sẽ có kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. Bộ này cho biết sẽ cố gắng để trong quý 4/2015, sẽ trình được phương án cổ phần hóa MobiFone để Thủ tướng phê duyệt.

Tại hội nghị giao ban trên, hai tập đoàn viễn thông VNPT và Viettel, tuy không đưa ra con số doanh thu, lợi nhuận tuyệt đối nhưng cũng cho biết đã đạt được những mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, tổng lợi nhuận 8 tháng đầu năm của VNPT đạt 74,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 9,6% so với năm 2014 và số thuê bao thực tăng, có phát sinh cước đạt 2,3 triệu, trên tổng số 6,3 triệu thuê bao phát triển mới.

Với Viettel, lũy kế doanh thu 8 tháng đạt 74% kế hoạch năm, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, khối viễn thông trong nước thực hiện được 75% kế hoạch, tăng trưởng 18%; khối viễn thông nước ngoài thực hiện 67% kế hoạch nhưng tăng trưởng 26%; khối sản xuất thiết bị thực hiện 76% kế hoạch, tăng trưởng 129%...