01:03 25/02/2018

Luân chuyển cán bộ ngân hàng để ngăn rủi ro tiền gửi

Thùy Duyên

Một lần nữa, Ngân hàng Nhà nước đưa ra loạt yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng để tăng cường an toàn tiền gửi

Trong năm 2017, nhiều vụ việc rủi ro tiền gửi xẩy ra nhưng kết quả xử lý cuối cùng các trường hợp cụ thể vẫn chưa có những công bố chính rộng rãi. (trong ảnh, trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội - ảnh: Quang Phúc).
Trong năm 2017, nhiều vụ việc rủi ro tiền gửi xẩy ra nhưng kết quả xử lý cuối cùng các trường hợp cụ thể vẫn chưa có những công bố chính rộng rãi. (trong ảnh, trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội - ảnh: Quang Phúc).

Ngày 23/2, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Văn bản trên yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các quy định về quy trình, thủ tục, địa điểm giao dịch.

Các tổ chức tín dụng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên của mình.

Cùng đó, các tổ chức tín dụng phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Các tổ chức tín dụng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với tổ chức tín dụng; thực hiện tốt công tác truyền thông để khách hàng nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện các giao dịch tại tổ chức tín dụng đúng quy định.

Đáng chú ý, trong văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra.

Như trên, một lần nữa Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tiền gửi, sau khi nhiều vụ việc rủi ro trong giao dịch, gửi tiền, tiết kiệm xẩy ra thời gian qua.

Trong năm 2017, trước tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cả chỉ thị cụ thể về vấn đề này. Và cho đến nay, kết quả xử lý cuối cùng của nhiều vụ việc vẫn chưa có các thông tin công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.