21:34 26/05/2017

Luật Quy hoạch sẽ tạo nên “cuộc cách mạng” như thế nào?

Nguyễn Lê

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói về những điểm nổi bât của dự thảo Luật Quy hoạch

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ chia các quy hoạch đã được duyệt làm hai loại: với loại quy hoạch được xác định là phù hợp thì sẽ thực hiện hết thời kỳ quy hoạch; loại không phù hợp thì phải được điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch mới. <br>
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ chia các quy hoạch đã được duyệt làm hai loại: với loại quy hoạch được xác định là phù hợp thì sẽ thực hiện hết thời kỳ quy hoạch; loại không phù hợp thì phải được điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch mới. <br>
Sáng 26/5 Quốc hội thảo luận tại hội trường lần cuối về dự thảo Luật Quy hoạch - vốn gặp không ít “sóng gió” từ khi khởi thảo.

Đã được tiếp thu, hoàn chỉnh nhiều vòng, song từ phạm vi điều chỉnh đến hiệu lực thi hành vẫn đang còn chịu nhiều băn khoăn từ phía các vị đại biểu Quốc hội.

“Một cuộc cách mạng”


Cuối phiên thảo luận, được mời giải trình những vấn đề đại biểu còn nhiều ý kiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lại dành nhiều thời gian để nói về những điểm nổi bật của dự thảo và sự cần thiết phải ban hành luật.

“Toàn bộ các quy hoạch sản phẩm sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2019 nếu Luật Quy hoạch lần này được thông qua. Làm sản phẩm gì, bao nhiêu sẽ tuân theo thị trường. Đây là điểm rất mới, một cuộc cách mạng trong tư tưởng xây dựng Luật Quy hoạch lần này”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá về những tác động tích cực của luật mang lại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một bước cải cách về thể chế để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay về quy hoạch.

“Hiện ta có 95 hệ thống luật pháp luật liên quan đến quy hoạch với 19.250 bản quy hoạch đã được ban hành. Đây là lần đầu tiên chúng ta mạnh dạn cải cách để có sự thống nhất về quy hoạch”, ông nói.

Điểm nổi bật tiếp theo là luật này góp phần thay đổi phương thức quản lý của Nhà nước - trước thiên về mục tiêu quản lý, giờ vừa đảm bảo quản lý vừa đảm bảo kiến tạo, phát triển, phục vụ phát triển. Đây thực sự là công cụ quan trọng để huy động, phân bổ và sử dụng, khai thác các nguồn lực quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trước đây các quy hoạch cũ chỉ sử dụng chủ yếu là nguồn lực Nhà nước, nay tổ chức lại để huy động các nguồn lực khác: tư nhân, nước ngoài... vào đầu tư, phát triển.

“Luật đã tuân theo nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách hiệu quả, đây cũng sẽ là một động lực để thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Thông qua đây, chúng ta huy động được các đầu tư từ xã hội tức là gián tiếp để chúng ta giảm các áp lực về nợ công, sử dụng ngân sách Nhà nước”, Bộ trưởng hào hứng phân tích.

Điểm mạnh nữa, theo Bộ trưởng còn là tăng cường liên kết phát triển vùng, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương và từng ngành.

Vẫn theo Bộ trưởng thì dự thảo luật mạnh dạn đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích hợp đa ngành, đảm bảo tính nhất quán, khắc phục chia cắt, cục bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các vùng miền trong cả nước, tránh xung đột lợi ích và mâu thuẫn, chồng chéo trong phát triển nhưng vẫn đảm bảo quản lý các ngành trong lập quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Lưu ý tiếp theo từ người đứng đầu ngành kế hoạch là dự luật cũng thiết lập cơ chế cung cấp thông tin về quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp cận thông tin để giám sát trong thực hiện quy hoạch.

Đặc biệt, luật giúp khắc phục được tình trạng xin - cho, tùy tiện trong điều chỉnh các quy hoạch, khi ta bãi bỏ được một số quy hoạch ngành, toàn bộ quy hoạch về sản phảm, đảm bảo quyền của người dân và doanh nghiệp trong tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề pháp luật không cấm theo Hiến pháp 2013”.

“Nếu chậm, sẽ lỡ cơ hội 10 năm”

“Có một số đại biểu cũng đặt vấn đề, nếu bỏ quy hoạch sản phẩm thì quản lý lĩnh vực này thế nào? Vấn đề này hoàn toàn do thị trường quyết định. Nhà nước sẽ chỉ đảm bảo nhiệm vụ cung cấp thông tin dự báo, phân tích, đánh giá thị trường, định hướng cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Quyết định đầu tư là của nhà đầu tư, theo quy hoạch ta đã đề ra. Ta không thể định lượng sản phẩm này bao nhiêu, sản phẩm kia bao nhiêu. Thị trường sẽ quyết định việc đó”.

Sau đó, ông Dũng trích ý kiến báo chí nêu rằng, “các quy hoạch ngành, sản phẩm được lập ra nhân danh quản lý Nhà nước nhưng sự thật là mảnh đất để tạo cơ chế xin-cho, tham nhũng, hạn chế quyền kinh doanh của dân chúng”, và ông nhấn mạnh, có những bài báo phản ánh hết sức đúng tình hình của luật lần này.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nói thêm: việc ban hành luật lần này hiện có ý nghĩa rất quan trọng vì chúng ta chuẩn bị cho thời kỳ quy hoạch 2021 -2030. Nếu chậm lại sẽ lỡ đi cơ hội cho quá trình phát triển 10 năm tới đây.

Hồi âm ý kiến cụ thể hơn cuả đại biểu về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là một hình thức mới mà Bộ đang nghiên cứu và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ tư cuối năm nay.

“Khi chưa định hình được nội dung liên quan đến hình thái này, chúng tôi kiến nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo. Cụ thể thế nào khi có luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, chúng tôi sẽ làm rõ và bổ sung cụ thể”, Bộ trưởng nói.

Về lo ngại của không ít đại biểu khi ban hành luật này sẽ phải sửa 32 luật khác có liên quan (có thể còn nhiều hơn), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ chia các quy hoạch đã được duyệt làm hai loại: với loại quy hoạch được xác định là phù hợp thì sẽ thực hiện hết thời kỳ quy hoạch; loại không phù hợp thì phải được điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch mới.

Với quy hoạch chưa được phê duyệt thì phải phê duyệt theo luật quy hoạch lần này và phải hoàn thành trước 31/12/2020. Các quy hoạch được tích hợp phải thực hiện hết 31/12/2020 - đúng theo thời kỳ quy hoạch, để chuyển sang luật mới.

Quy hoạch không được tích hợp vào luật lần này sẽ hết hiệu lực ngay từ 1/1/2019 -  khi luật có hiệu lực, đó là một số quy hoạch ngành và toàn bộ quy hoạch sản phẩm.

Về tính khả thi trong việc sửa 32 luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết một số luật Chính phủ sẽ đưa vào dự án luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư - kinh doanh, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 6 này.

Các luật còn lại sẽ sửa trong luật sửa các điều khoản liên quan về quy hoạch mới, trong đó chỉ có 4 luật phải sửa nhiều cho đồng bộ với luật này như Luật Xây dựng, Luật Đất đai..., còn lại các luật khác chỉ phải sửa vài ba điều.