07:40 08/06/2018

Mai Linh Miền Trung hủy niêm yết trên HNX để sáp nhập vào Tập đoàn Mai Linh

Hà Anh

29/6 là ngày đăng ký cuối cùng để Mai Linh Miền Trung sẽ hủy niêm yết trên HNX, hủy đăng ký chứng khoán trên VSD và hoán đổi cổ phần để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Tập đoàn Mai Linh hiện có vốn điều lệ hơn 1.016 tỷ đồng là công ty đại chúng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tập đoàn Mai Linh hiện có vốn điều lệ hơn 1.016 tỷ đồng là công ty đại chúng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (mã MNC-HNX) vừa thông qua đăng đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hủy chứng khoán để hợp nhất doanh nghiệp.

Cụ thể: toàn bộ cổ phiếu của Mai Linh Miền Trung sẽ hủy niêm yết trên HNX, hủy đăng ký chứng khoán trên VSD và hoán đổi cổ phần để hợp nhất vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/6 để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2018 của MNC thì công ty lỗ 413 triệu đồng (cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 395 triệu đồng) do hoạt động kinh doanh taxi giảm do sự cạnh tranh của loại hình taxi công nghệ trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm không tương ứng.

Trước đó, Mai Linh Miền Trung đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất Mai Linh Group vào công ty hợp nhất.

Theo đó, tỷ lệ hoán đổi được thống nhất là 1:1,2903 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần của Mai Linh Group sẽ được hoán đổi thành 1,2903 cổ phần của công ty hợp nhất). Tổng số cổ phần phát hành để hoán đổi tại Mai Linh Group là hơn 131 triệu cổ phiếu.

Do Mai Linh Group có số lượng cổ phiếu quỹ là 92.240 cổ phiếu nên số lượng cổ phiếu này sẽ được trừ khỏi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không được hoán đổi với cổ phần của công ty hợp nhất.

Sau khi điều chỉnh tỷ lệ trên, vốn điều lệ sau hợp nhất sẽ tăng từ 1.595 tỷ đồng lên gần 1.729 tỷ đồng. Khi tiến hành hợp nhất, Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền sở hữu và nghĩa vụ hợp pháp sang cho công ty hợp nhất và chấm dứt sự tồn tại của các công ty trên. Công ty cổ phần sau hợp nhất sẽ lấy tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.