08:20 30/08/2011

Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu thêm hai doanh nghiệp Việt

Y Nhung

Việt Nam vừa có thêm 2 doanh nghiệp chính thức tham gia vào GFTN - Việt Nam

Các thị trường chính nhập khẩu đồ gỗ của Việt Nam như châu Âu và Bắc Mỹ là nơi mà luôn đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững.
Các thị trường chính nhập khẩu đồ gỗ của Việt Nam như châu Âu và Bắc Mỹ là nơi mà luôn đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững.
Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định (Nafaco) ngày 29/8, đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu tại Việt Nam (GFTN - Việt Nam).

Đây là mạng lưới liên kết các nhà cung cấp và sản xuất lâm sản nhằm bảo tồn các khu rừng tự nhiên có giá trị cao đang bị đe dọa thông qua các hoạt động hỗ trợ lâm nghiệp bền vững.

Ông Lê Công Uẩn, điều phối viên mạng lưới GFTN - Việt Nam cho biết, GFTN có mục đích loại trừ việc khai thác, kinh doanh gỗ trái phép và kêu gọi các doanh nghiệp cam kết hướng tới phương thức hoạt động theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường.

Theo đó, các công ty là thành viên của GFTN - Việt Nam sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trong việc đạt được chứng chỉ của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới (FSC); hỗ trợ để thâm nhập vào các thị trường chính như châu Âu và Bắc Mỹ là nơi mà luôn đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững.  

Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN) là sáng kiến của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm góp phần chấm dứt tình trạng khai thác gỗ trái phép và cải thiện công tác quản lý các khu rừng có giá trị và đang bị đe doạ. Bằng việc thúc đẩy các mối liên kết kinh doanh giữa các công ty cam kết đạt được và hỗ trợ hoạt động lâm nghiệp có trách nhiệm, GFTN đưa ra các điều kiện thị trường nhằm giúp bảo tồn rừng trong khi vẫn cung cấp các lợi ích kinh tế và xã hội cho các doanh nghiệp và những người phụ thuộc vào rừng.

Mạng lưới này hiện đang hoạt động tại trên 30 quốc gia tiêu thụ và sản xuất gỗ ở khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Tại Việt Nam GFTN được thành lập vào năm 2005 và ngay trong năm đó đã có 4 thành viên được kết nạp.