09:58 02/06/2011

Ngừng cấp phép dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài

Phương Uyên

Không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất

Việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.
Việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư năm 2005 theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Thủ tướng lưu ý, trước khi cấp phép các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho cơ quan quốc phòng, an ninh địa phương và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian sửa đổi, bổ sung Nghị định này, UBND các tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài, rà soát kỹ để thống nhất với nhà đầu tư loại ra khỏi phạm vi triển khai dự án trồng rừng đối với diện tích đất nằm trong khu vực biên giới, khu vực quân sự, khu vực chồng lấn với các dự án khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng ở Việt Nam, thời gian qua đã thu hút sự quan tâm và gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo báo cáo về tình hình cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng của Chính phủ cũng tại kỳ họp cuối năm 2010 của Quốc hội, tính từ khi dự án trồng rừng đầu tiên được cấp phép vào năm 1995 đến ngày 10/8/2010, cả nước có 8 dự án có mục tiêu đầu tư trồng rừng có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) với tổng vốn đầu tư là 286.090.000 USD.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nguồn thu ngân sách là không đáng kể từ việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng. Cơ quan này đã kiến nghị không tiếp tục xem xét cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng đối với diện tích đất chưa có quyết định cho thuê. Rà soát để sớm loại bỏ các diện tích, các cơ sở nhà xưởng đã có quyết định cấp đất cho doanh nghiệp nước ngoài thuê nằm trong khu vực biên giới, khu vực phòng thủ, khu vực an ninh quốc phòng.