02:21 21/02/2012

Maritime Bank nhận chỉ tiêu tăng tín dụng 17%

Nhật Nam

Maritime Bank cho biết vừa nhận được văn bản giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 từ Ngân hàng Nhà nước

Với chỉ tiêu được giao, Maritime Bank xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng không vượt quá 17% trong suốt cả năm 2012.
Với chỉ tiêu được giao, Maritime Bank xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng không vượt quá 17% trong suốt cả năm 2012.
Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) cho biết vừa nhận được văn bản giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, trong năm 2012, Maritime Bank được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa là 17%. Đây là mức cao nhất theo chính sách phân loại của Ngân hàng Nhà nước, áp cho nhóm 1.

Trong văn bản gửi Maritime Bank, Ngân hàng Nhà nước cho biết chỉ tiêu 17% được xác định trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng.

Với chỉ tiêu đó, Maritime Bank xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng không vượt quá 17% trong suốt cả năm 2012.

Như vậy, sau khi đưa ra cơ chế, Ngân hàng Nhà nước đang lần lượt gửi văn bản thông báo việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới các ngân hàng thương mại. Cùng với Maritime Bank, một số ngân hàng khác cũng đã bắt đầu công bố “vị trí” của mình, ngoại trừ nhóm 4 có thể sẽ không chủ động công bố (do không được tăng tín dụng năm nay vì được xem là yếu kém và có nguy cơ đổ vỡ).