14:34 28/10/2021

MB quản lý chi phí hiệu quả 9 tháng đầu năm 2021

Thu Hà

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021...

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Điểm nổi bật trong bức tranh tài chính quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2021 tại MB là ở năng lực quản lý chi phí ngày càng hiệu quả. Cụ thể, trong khi tổng thu nhập hoạt động quý 3/2021 đạt 7.027 tỷ đồng, tăng 27,6% so với quý 3/2020, thì tổng chi phí hoạt động quý 3/ 2021 đạt 2.177 tỷ đồng giảm 1,1% so quý 3/2020.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản MB đạt 531.469 tỷ đồng, tăng 11,2% so với thời điểm đầu năm. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ngân hàng mẹ MB tiếp tục thực hiện các nỗ lực tăng trưởng tín dụng theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, Ngân hàng thực hiện chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được trích trong quý 3/2021 là 1.382 tỷ đồng. Tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MB tại thời điểm 30/9/2021 là 4.804 tỷ đồng.

Trên nền tảng phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại Ngân hàng mẹ MB tiếp tục được cải thiện. Cụ thể, quy mô CASA tăng thêm 34.557 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ CASA 9 tháng đầu năm 2021 đạt 37,1%, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

CASA tăng là một trong những yếu tố quan trọng giúp MB tiết kiệm chi phí huy động vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động tín dụng, thực hiện nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn đại dịch trong thời gian vừa qua.