MBB báo lãi 8.134 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Tổng nợ 3 nhóm cuối của MBB tính đến 30/9 ở mức 4.034 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 1,5% dư nợ cho vay...

Nguyên Minh

16/10/2020 14:30

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB - mã MBB) cho thấy, thu nhập và lợi nhuận quý này của ngân hàng đều tăng trưởng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 5.164 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 3 năm ngoái. Ở các mảng hoạt động khác, ngoại trừ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 59% lên 795 tỷ đồng thì các hoạt động khác đều sụt giảm lợi nhuận. 

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 5%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán giảm 4%. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm mạnh tới 52%. 

Do chi phí hoạt động tăng cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh còn 3.899 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8%. 

Tuy nhiên, nhờ trong kỳ, MB giảm trích lập dự phòng rủi ro hơn 32% đã giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.015 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. 

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 14.483 tỷ đồng, tăng 10%. Tổng trích lập dự phòng rủi ro 9 tháng là 4.193 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.134 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8%. 

Tổng tài sản có của MBB tính đến cuối tháng 9/2020 ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm.

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (gồm tiền gửi thanh toán và dự trữ bắt buộc) giảm mạnh từ 14.347 tỷ đồng xuống còn 8.209 tỷ trong 9 tháng. 

Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối quý 3 ở mức 268.641 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7,3% so với hồi đầu năm. Tổng nợ 3 nhóm cuối của MBB tính đến 30/9 ở mưc 4.034 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 1,5% dư nợ cho vay, tăng hơn mức 1,15% hồi đầu năm. Nguyên nhân là do nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh, đặc biêt nợ có khả năng mất vốn đang ở mức 1.982 tỷ đồng, gấp 3 lần số hồi đầu năm. 

Tiền gửi của khách hàng sụt giảm từ 272.709 tỷ đồng đầu năm xuống còn 269.189 tỷ đồng cuối quý 3, tương ứng giảm 1,2%. 

Mới đây, MBB cũng đã phát hành hơn 361,7 triệu cp MBB để trả cổ tức năm 2019, tăng vốn điều lệ lên mức 27.988 tỷ đồng, đạt được kế hoạch tăng vốn đề ra từ đầu năm.