MBBank muốn phát hành 43,2 triệu cổ phiếu ESOP

MBBank phát hành 43,2 triệu cổ phiếu ESOP trong tháng 9-10/2019...

Thị giá MBB đang ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu

Đào Vũ

05/09/2019 09:08

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã chứng khoán MBB) vừa đưa ra thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, MBBank sẽ phát hành 43,2 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 2% vốn điều lệ.

Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm. Cụ thể, trong 2 năm đầu, nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 100% toàn bộ số cố phiếu ESOP trong đợt phát hành; năm thứ 3 tỷ lệ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng giảm xuống 75%; năm thứ 5 giảm xuống 50%; năm thứ 5 giảm xuống 25% và hết năm thứ 5 toàn bộ số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

Được biết, danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP đã được chốt tại ngày 30/6/2019. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 năm nay. Ngày kết thúc nộp tiền là 14/10/2019.

Ngoài mục đích giữ chân người tài, phát hành ESOP là bước tiếp theo của MBBank, sau khi chia cổ tức tỷ lệ 8% cho cổ đông, nhằm thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thêm 20% lên 25.842 tỷ đồng được thông qua tại phiên họp thường niên đầu 2019.

Khi hai việc trên hoàn tất, ngân hàng còn dự kiến phát hành riêng lẻ mới 211,36 triệu cổ phiếu cho đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, MBBank cũng sẽ bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2019.

Lãnh đạo MBBank cho biết, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm qua các đợt phát hành sẽ được sử dụng để xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển.

Trong nửa đầu năm 2019, hầu hết các mảng kinh doanh của MBBank có kết quả tích cực. Tuy nhiên, do các loại chi phí như chi phí hoạt động, chi phí dự phòng đều có hiện tượng tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng còn 4.875 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/209, tổng tài sản đạt 402.264 tỷ đồng, tăng 11%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6% lên 235.996 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 7,9% đạt 259.009 tỷ đồng. Nợ xấu của nhà băng tại thời điểm này cũng tăng 141 tỷ đồng so với hồi đầu năm và đạt là 3.001 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 4/9, thị giá MBB dừng ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá phát hành cổ phiếu ESOP.