08:00 21/05/2015

Miễn 100% phí chuyển tiền thanh toán thuế năm 2015

Hà Vy

Các doanh nghiệp thanh toán thuế điện tử có thêm lựa chọn dịch vụ và chính sách miễn phí 100%

VIB cũng cho biết, trong tương lai, dịch vụ này sẽ mở rộng phục vụ khách
 hàng cá nhân khi Tổng cục Thuế triển khai cho đối tượng nộp thuế là cá 
nhân.<br>&nbsp;
VIB cũng cho biết, trong tương lai, dịch vụ này sẽ mở rộng phục vụ khách hàng cá nhân khi Tổng cục Thuế triển khai cho đối tượng nộp thuế là cá nhân.<br>&nbsp;
Ngày 19/5, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) bắt đầu mở dịch vụ thanh toán thuế điện tử trên toàn quốc với chính sách miễn 100% phí chuyển tiền cùng nhiều giá trị gia tăng khác.
 
Đây là dịch vụ hợp tác giữa VIB và Tổng cục Thuế. Theo đó khách hàng doanh nghiệp sẽ kê khai thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và chọn tài khoản tại VIB để thanh toán ngay tại cổng thông tin điện tử này.
 
Khách hàng được ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay sau khi thực hiện giao dịch mà không phải chờ Kho bạc Nhà nước, cục thuế địa phương xác nhận đã nhận được khoản thanh toán.
 
Theo giới thiệu của VIB, dịch vụ thanh toán thuế điện tử của ngân hàng này sẽ góp phần tiết kiệm thời gian và nhân lực cho việc nộp thuế - một hoạt động thường xuyên vào mỗi tháng, mỗi năm tại các doanh nghiệp.
 
Để sử dụng dịch vụ, khách hàng đăng ký tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chọn VIB là ngân hàng thanh toán và gửi yêu cầu dịch vụ thanh toán thuế điện tử đến VIB.
 
Lợi ích của dịch vụ này là khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót khi kê khai, thanh toán thuế và được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 
“VIB sẽ mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách luôn luôn đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, chính xác, bảo mật thông tin, miễn 100% phí chuyển tiền thanh toán thuế trong năm 2015 cũng như tư vấn kê khai thuế và truy vấn thông tin thuế”, thông cáo mở dịch vụ của VIB đưa ra cam kết.
 
VIB cũng cho biết, trong tương lai, dịch vụ này sẽ mở rộng phục vụ khách hàng cá nhân khi Tổng cục Thuế triển khai cho đối tượng nộp thuế là cá nhân.