15:47 08/04/2016

Miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ

Nguyễn Lê

Hai vị có phiếu không đồng ý nhiều nhất là ông Bùi Quang Vinh và ông Nguyễn Văn Bình

Ông Hoàng Trung Hải, ông Vũ Văn Ninh, ông Nguyễn Văn Bình, ông Bùi Quang Vinh, ông Phạm Vũ Luận, ông Nguyễn Quân.<br>
Ông Hoàng Trung Hải, ông Vũ Văn Ninh, ông Nguyễn Văn Bình, ông Bùi Quang Vinh, ông Phạm Vũ Luận, ông Nguyễn Quân.<br>
Chiều 8/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ, gồm 2 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, trưởng ngành.

Kết quả, đa số các vị đều được trên 90% số phiếu đồng ý miễn nhiệm. Hai vị có trên 80% đại biểu đồng ý và có phiếu không đồng ý nhiều nhất là ông Bùi Quang Vinh (403 vị đồng ý và 76 vị không đồng ý), ông Nguyễn Văn Bình (433 đồng ý và 45 vị không đồng ý).

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng và nghị quyết miễn nhiệm 18 thành viên Chính phủ khác với đa số phiếu thuận.

Như vậy, hai ông Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh thôi không còn làm Phó thủ tướng.

Các Ủy viên Bộ Chính trị gồm ông Trần Đại Quang được miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đinh La Thăng thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Nguyễn Văn Binh không còn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ chiều 8/4.

Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên cũng được thôi chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng được miễn nhiệm còn có các ông Phùng Quang Thanh (Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thái Bình (Bộ Nội vụ), Hà Hùng Cường (Bộ Tư pháp), Bùi Quang Vinh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vũ Huy Hoàng (Bộ Công Thương), Nguyễn Minh Quang (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Bắc Son (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hoàng Tuấn Anh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Nguyễn Quân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Phạm Vũ Luận (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Giàng Seo Phử (Ủy ban Dân tộc), Huỳnh Phong Tranh (Thanh tra Chính phủ) và bà Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Việc giới thiệu nhân sự thay thế các chức danh vừa được miễn nhiệm sẽ diễn ra trong chiều nay.