10:23 08/03/2010

Mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi cho dòng dầu đầu tiên

Từ Nguyên

Lễ đón dòng dầu đầu tiên của mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi đã được tổ chức vào cuối tuần qua, tại Vũng Tàu

Ngày 26/1/2010, dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của mỏ Nam Rồng - Đồi mồi được công nhận.
Ngày 26/1/2010, dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của mỏ Nam Rồng - Đồi mồi được công nhận.
Lễ đón dòng dầu đầu tiên của mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi đã được Vietsovpetro và Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật (VRJ) tổ chức vào cuối tuần qua, tại Vũng Tàu.

Mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi thuộc Lô 09 - 3 do Công ty Liên doanh điều hành  Việt - Nga - Nhật phát hiện dòng dầu vào năm 2004 nằm liền kề với Lô 09 - 1 (mỏ Bạch Hổ và Rồng) của Vietsovpetro. Đây là mỏ dầu có cấu tạo phức tạp và việc thiết kế khai thác phải có một hoạch định riêng biệt mới có thể nâng cao hiệu quả phát triển mỏ.

Chính vì thế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã có chỉ đạo kết nối mỏ Đồi Mồi vào hệ thống khai thác liên hoàn trên Lô 09 - 1 nhằm tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm, hợp lý hóa hệ thống thu gom vận chuyển, tăng năng suất khai thác mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi, giảm thiểu chi phí đầu tư và hình thành mô hình hợp nhất, phát triển và điều hành chung mỏ.

Ngay sau khi tiến hành ký kết hợp nhất mỏ với VRJ, Vietsovpetro đã tiến hành xây dựng 2 giàn khoan khai thác RC- 4 và RC – DM; cải hoán giàn RP - 1, xây dựng lắp đặt hệ thống đường ống ngầm, mua sắm - lắp đặt hệ thống công nghệ thượng tầng, khoan và hoàn thiện các giếng khai thác sau 15 tháng triển khai.

Ngày 26/1/2010, dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của mỏ Nam Rồng - Đồi mồi được công nhận và đến ngày 29/1/2010 bắt đầu triển khai các dịch vụ và trở thành  công trình dầu khí biển trên thềm lục địa Việt Nam có tốc độ xây dựng nhanh nhất.

Hiện sản lượng hằng ngày khai thác của mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi đạt trên 700 tấn với 4 giếng khai thác, trong tương lai gần sẽ tăng sản lượng bằng cách đưa lần lượt các giếng vào khai thác. Dự kiến trong tháng 3/2010 sẽ xuất 100.000 thùng dầu thương phẩm của phần quyền lợi khối 09-3 cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.