16:20 02/10/2008

Mở thêm điểm đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động

Mạnh Đức

Bộ Công Thương sẽ mở thêm điểm đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Tp.HCM

Từ 1/10, Bộ Công Thương sẽ mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại 45 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, Tp.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đóng tại các tỉnh phía Nam.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động, thời hạn cấp phép theo chế độ tự động kể từ ngày 1/10/2008 được rút ngắn từ 10 ngày xuống 5 ngày, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Việc cấp giấy phép tự động đối với hàng hoá nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới được giải quyết theo hợp đồng, nhưng thời hạn xác nhận thực hiện không quá 30 ngày trên cơ sở xuất trình chứng từ thanh toán hợp đồng đó.

Việc cấp giấy phép đối với hàng hoá nhập khẩu theo đường hàng không, doanh nghiệp được nợ chứng từ vận tải và bổ sung vào chuyến hàng nhập khẩu tiếp theo.