12:01 18/11/2014

MobiFone chính thức “lên đời”

Thủy Diệu

Thủ tướng đã đồng ý về việc tổ chức MobiFone thành tổng công ty viễn thông

Vốn điều lệ của MobiFone hiện là 12.600 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần so với quy định của Chính phủ đối với việc hình thành tổng công ty.<br>
Vốn điều lệ của MobiFone hiện là 12.600 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần so với quy định của Chính phủ đối với việc hình thành tổng công ty.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức chấp thuận đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Công ty TNHH Một thành viên Thông tin di động (MobiFone) thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc chuyển đổi theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa MobiFone theo đúng Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2011-2015.

Bộ Thông tin và Truyền thông trước đó khi trình Chính phủ mô hình tổ chức và đổi tên Công ty Thông tin di động thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cũng cho rằng, việc hình thành tổng công ty này là để thực hiện quy hoạch phát triển viễn thông Việt Nam đến năm 2020, để nhằm đảm bảo có từ 3 - 4 tổng công ty viễn thông mạnh, hình thành thế chân vạc trên thị trường viễn thông.

Mới đây, trao đổi với VnEconomy, ông Mai Văn Bình, Chủ tịch MobiFone nói, về cơ bản hiện mô hình hoạt động của MobiFone thực chất về quy mô, công nghệ, điều kiện cũng đã là một tổng công ty. Đơn cử như vốn điều lệ của công ty là 12.600 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần so với quy định của Chính phủ (1.800 tỷ đồng).

Ông Bình cũng nhận xét, việc MobiFone đổi tên thành tổng công ty khổng phải cho "oai", mà bản chất hoạt động hiện nay của MobiFone là có điều kiện, có quy mô và tầm hoạt động còn hơn rất nhiều tổng công ty, nên cần thiết phải đổi thành tổng công ty cho hợp lý.