08:00 13/09/2017

MobiFone có kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm ấn tượng

Mai An

Kết thúc 8 tháng năm 2017, MobiFone đạt doanh thu 27.887 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm và bằng 114% so với cùng kỳ 2016

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">8 tháng qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nộp vào ngân sách Nhà nước ước gần 3.600 tỷ đồng.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">8 tháng qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nộp vào ngân sách Nhà nước ước gần 3.600 tỷ đồng.</span>
Mặc dù trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt nhưng Tổng công ty Viễn thông MobiFone vẫn đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ sau 8 tháng đầu năm 2017, với doanh thu trên 27.000 tỷ đồng, đạt 114% so với cùng kỳ 2016.

Bám sát kế hoạch và nhiệm vụ

Báo cáo mới nhất của MobiFone cho biết, kết thúc 8 tháng năm 2017, Tổng công ty đạt doanh thu 27.887 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm và bằng 114% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế 8 tháng của MobiFone ước đạt trên 3500 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 3.000 tỷ đồng.

8 tháng qua, Tổng công ty này cũng nộp vào ngân sách Nhà nước ước đạt gần 3.600 tỷ đồng.

Với doanh thu và mức lợi nhuận trên, MobiFone tiếp tục là một trong những doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu về hiệu quả trong hoạt động kinh doanh khi đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8 tháng năm 2017 khá cao, ước đạt hơn 17 % - tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp viễn thông khác, cũng như so với khối doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

Đồng thời, có thể thấy MobiFone là một trong những doanh nghiệp có năng suất bình quân lao động cao nhất hiện nay.

Đại diện nhà mạng này cho biết, sau khi có quyết định số 623/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà mạng luôn bám sát kế hoạch của Bộ đặt ra.

“Mặc dù hạ tầng mạng lưới đang trong quá trình hoàn thiện, song, nhờ quyết tâm tái cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong sáng tạo, đổi mới các dịch vụ giá trị tăng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nên MobiFone mới có được kết quả như trên”, vị đại diện MobiFone cho biết.

MobiFone cũng cho biết, đối với việc quản lý thuê bao trả trước, nhà mạng đã siết chặt trong công tác quản lý, phát triển và khuyến mại đối với thuê bao trả trước, giảm thiểu số ngày khuyến mại đối với thuê bao trả trước. Trong khi đó, để đẩy mạnh phât triển thuê bao trả sau, MobiFone đã áp dụng thí điểm chính sách chia sẻ doanh thu đối với đại lý ủy quyền phát triển thuê bao trả sau và cung cấp thêm một loại hình thuê bao trả sau mới là MobiF.

Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ trên nền 4G

MobiFone đã và đang tiên phong trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới để phát triển và khai thác các nội dung có bản quyền đầy đủ, mang lại trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng về tốc độ và chất lượng dịch vụ.

“Chúng tôi đang triển khai các dịch vụ data mới khuyến khích sử dụng dữ liệu trên nền 4G, như ra mắt dịch vụ Iflix, combo Youtube và Instagram,… Ngay trong tháng 8, MobiFone tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ đa dịch vụ, giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ thông tin trên nền 4G, khai thác hiệu quả dịch vụ 4G”, đại diện MobiFone chia sẻ.

Tốc độ đổi SIM 4G và đăng ký sử dụng dịch vụ 4G của Mobifone cũng khá cao. Theo đó, lũy kế tới hết tháng 8, nhà mạng này đã có gần 950 nghìn thuê bao thực hiện đổi SIM 4G và gần nửa trong số đó là đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thời gian tới, MobiFone sẽ tập trung đẩy mạnh hạ tầng viễn thông, đặc biệt cho 4G, để tạo “bệ đỡ” đủ mạnh cho các dịch vụ giá trị gia tăng của MobiFone cũng như dịch vụ của các đối tác công nghệ hàng đầu trên thế giới mà MobiFone đã hợp tác được… “cất cánh”, đại diện MobiFone cho biết.