23:29 24/08/2012

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BIDV

Hà Anh

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BIDV năm 2012 như cuối năm 2011, nhiều kết quả định hạng đạt trần định hạng quốc gia

Năm 2012 là năm thứ 7 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm.
Năm 2012 là năm thứ 7 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo được tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (Moody’s) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng định kỳ năm 2012 vào giữa tháng 8/2012.

​Theo đó, kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2012 giữ nguyên như cuối năm 2011, nhiều kết quả định hạng đạt trần định hạng quốc gia và triển vọng chung là ổn định.

Cụ thể, định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ ở mức B1/B2; định hạng nhà phát hành là B1; định hạng tài chính độc lập là E+ và triển vọng ổn định.

Moody’s đánh giá BIDV với thế mạnh là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn thứ 3 với hệ thống mạng lưới rộng...

Tính đến hết 30/06/2012, tổng tài sản của BIDV đạt 444 nghìn tỷ đồng với 118 chi nhánh và 500 điểm giao dịch trên toàn quốc.