11:47 08/08/2019

Một công ty kinh doanh vàng mã trả cổ tức tiền mặt tới 60%

Chứng khoán

CAP sẽ thực hiện chia cổ tức tiền mặt đợt 2/2018 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CAP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CAP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 và trả cổ phiếu thưởng nhằm thực hiện tăng vốn với tổng tỷ lệ 50%. Ngày đăng cuối cùng là ngày 30/8 tới.

Cụ thể, CAP sẽ thực hiện chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng) vào ngày 25/9/2019.

Với 4,76 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9/2018, CAP đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 cho cổ đông với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Như vậy, tổng mức cổ tức chi trả bằng tiền cho cổ đông năm 2018 lên đến 60%, tương ứng số tiền 28,56 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CAP cũng sẽ phát hành thêm 476.000 cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của CAP sẽ được nâng lên hơn 52 tỷ đồng.

CAP tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập từ năm 1972 sau đó được được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái năm 1994 và thực hiện cổ phần hóa năm 2004.

Sản phẩm kinh doanh chủ lực của CAP là giấy vàng mã, giấy đế (loại giấy dùng để làm ra vàng mã); tinh bột sắn, tinh dầu quế, bã sắn khô.

Trong năm 2018, doanh thu của CAP đạt gần 389 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng của cả 3 sản phẩm chính, tăng 142% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cũng tăng 235% so với năm 2017, thu về 34,6 tỷ đồng. EPS cả năm đạt 6.695 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho kỳ kế toán từ 1/4/2019 - 30/6/2019, thì lợi nhuận sau thuế của CAP giảm 82% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3,8 tỷ đồng. CAP cho biết nguyên nhân giảm mạnh là do doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng tăng và lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Năm 2019, công ty dự kiến, doanh thu đạt 300 tỷ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt trên dưới 16 tỷ và cổ tức chi trả dự kiến là trên dưới 20%.