23:26 04/06/2021

Một doanh nghiệp Việt chi tới 5 triệu USD để chuyển đổi số

Phan Anh -

Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay…

Một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam
Một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam

Ngày 4/6/2021, Tập Đoàn Kim Tín và Tập đoàn FPT đã chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án Chuyển đổi số toàn diện.  

Với tổng chi phí dự kiến lên đến 5 triệu USD, đây được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay, khẳng định quyết tâm chuyển đổi số để vượt qua những khó khăn, thách thức khốc liệt để chinh phục thị trường mới và tăng trưởng của Kim Tín trong tương lai.

Theo đó, trong vòng 7 tháng, FPT sẽ đưa các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP, hoạch định kinh doanh vận hành S&OP và giải pháp quản trị nhà máy thông minh FPT MES vào quá trình quản lý, vận hành tại 10 đơn vị thành viên thuộc nhóm: vật liệu hàn; ván gỗ công nghiệp và sản phẩm sau gỗ của Kim Tín.

"Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam triển khai ứng dụng toàn diện hệ thống SAP S/4HANA, S&OP, FPT MES. Với năng lực, kinh nghiệm chuyển đổi số cũng như cung cấp, triển khai các giải pháp ERP, MES cho doanh nghiệp tại Việt Nam, FPT sẽ cùng Kim Tín đạt được các mục tiêu vượt trội sau dự án", ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT.

Mục tiêu dự án nhằm giúp bộ máy của Kim Tín vận hành đồng nhất và tối ưu quản trị chuỗi cung ứng toàn hệ thống, quản trị sản xuất thông minh, quản trị tài chính minh bạch và hiệu quả, số hóa quy trình làm việc nhằm tăng năng suất lao động và hỗ trợ hệ thống điều hành ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trên một nền tảng dữ liệu tập trung...

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Tập đoàn Kim Tín, cho biết Kim Tín xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào tất cả hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh sẽ là nền tảng tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho tập đoàn. Ông Hải kỳ vọng dự án đầu tư này, cùng sự đồng hành của Tập Đoàn FPT sẽ nhanh chóng đưa doanh nghiệp vận hành thành công hệ thống SAP S/4HANA, S&OP và quản trị sản xuất thông minh MES, số hoá các phương thức hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng; đưa Kim Tín trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường .