11:17 06/01/2009

Một dự án điện EVN trả lại đã có chủ

Từ Nguyên

Chính phủ vừa có quyết định giao cho Petro Vietnam làm chủ đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình)

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là dự án điện lớn đã được Thủ tướng phê duyệt trong Tổng sơ đồ phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015, có xem xét đến năm 2015.
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là dự án điện lớn đã được Thủ tướng phê duyệt trong Tổng sơ đồ phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015, có xem xét đến năm 2015.
Chính phủ vừa có quyết định giao cho Petro Vietnam làm chủ đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình).

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là dự án điện lớn đã được Thủ tướng phê duyệt trong Tổng sơ đồ phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015, có xem xét đến năm 2015.

Trung tâm có công suất 2.400MW điện, gồm 2 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ ngưng hơi truyền thống, phát triển theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất  2 x 600 MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2015; giai đoạn 2 có công suất  2 x 600 MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2016.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, trong quá trình thực hiện dự án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) phải đảm bảo tiến độ dự án. Ông cũng yêu cầu Petro Vietnam phải làm rõ được phương án huy động vốn và nguồn cung cấp than trước khi quyết định đầu tư.

Trung tâm Điện lực Quảng trạch (trong đó có dự án nhiệt điện Quảng Trạch) là một trong 13 dự án điện được Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực (EVN) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do khó khăn trong việc huy động vốn, EVN đã trả lại Chính phủ và sau đó Petro Vietnam đã xin nhận đầu tư một số dự án, trong đó có dự án này.