17:03 01/09/2010

Một số cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo

Ông Nguyễn Bích Đạt, sinh ngày 14/8/1950, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 1/9/2010

Ông Nguyễn Bích Đạt tại một hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, tháng 8/2009.
Ông Nguyễn Bích Đạt tại một hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, tháng 8/2009.
Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về việc một số cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam thôi giữ chức vụ lãnh đạo từ ngày 1/9/2010.

Cụ thể, ông Nguyễn Bích Đạt, sinh ngày 14/8/1950, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 1/9/2010, để làm công tác chuyên môn theo Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ.

Thời gian nghỉ hưu của ông Nguyễn Bích Đạt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, sinh ngày 19/8/1950 và ông Đoàn Văn Kiển, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, sinh ngày 15/8/1950, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2010.

Tuấn Khang (Chinhphu.vn)