09:32 12/04/2007

Mỹ chính thức kiện Trung Quốc lên WTO

Nguyên Hạnh

Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức nộp hai đơn kiện Trung Quốc lên WTO

Các công ty Mỹ bị mất hàng tỷ USD mỗi năm do nạn ăn cắp bản quyền ở Trung Quốc.
Các công ty Mỹ bị mất hàng tỷ USD mỗi năm do nạn ăn cắp bản quyền ở Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức nộp hai đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong các đơn kiện này, Mỹ yêu cầu tiến hành tham khảo ý về việc Trung Quốc thực thi cam kết về bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) cũng như những hạn chế tiếp cận thị trường đối với các ấn phẩm, các băng nhạc và sản phẩm nghe nhìn của Mỹ.

Ngay sau khi phát đơn kiện này lên WTO, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos M. Gutierrez ra thông cáo báo chí, cho biết : "Các công ty Mỹ bị mất hàng tỷ USD mỗi năm do nạn ăn cắp bản quyền ở Trung Quốc. Việc thực thi không thích hợp cam kết bảo vệ IPR và những hạn chế tiếp cận thị trường ở Trung Quốc vẫn là những hàng rào buôn bán hàng đầu đối với các công ty nước ngoài".

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ cho biết riêng trong năm 2005, các ngành bị Trung Quốc vi phạm bản quyền đã mất khoảng 2,3 tỷ USD doanh thu.

Theo quy định của WTO, nếu các bên không tự dàn xếp các tranh chấp trong vòng 60 ngày, Ủy ban điều trần WTO sẽ được triệu tập.