08:57 14/06/2007

Mỹ: Thâm hụt ngân sách giảm

Thu Trà

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mức thâm hụt cán cân thu chi ngân sách Liên bang trong 8 tháng đầu tài khóa 2007 đã giảm

Năm nay, Mỹ có thể đạt mức thâm hụt ngân sách thấp nhất trong vòng 4 năm qua.
Năm nay, Mỹ có thể đạt mức thâm hụt ngân sách thấp nhất trong vòng 4 năm qua.
Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mức thâm hụt cán cân thu chi ngân sách Liên bang trong 8 tháng đầu tài khóa 2007 đã giảm.

Trong 8 tháng đầu tài khóa 2007, từ tháng 10/2006 tới tháng 5/2007, tổng thâm hụt ngân sách của Chính phủ Liên bang Mỹ là 148,5 tỷ USD, giảm 34,6% so với 8 tháng đầu của tài khóa 2006, cho dù riêng mức thâm hụt ngân sách trong tháng 5/2007 lại đạt con số 57,8 tỷ USD.

Báo cáo cho biết trong 8 tháng qua, nguồn thu ngân sách của Mỹ tăng 8% trong khi tốc độ chi ngân sách chỉ tăng 2,5%. Đóng góp nhiều nhất vào nguồn thu ngân sách trong 8 tháng qua là từ các công ty làm ăn nhiều lợi nhuận và từ thuế thu nhập cá nhân.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ Liên bang Mỹ tài khóa năm nay, kết thúc ngày 30/9/2007, có thể chỉ ở mức 177 tỷ USD, giảm 28,7% so với mức thâm hụt 248,2 tỷ USD của năm 2006 và đây sẽ là mức thâm hụt ngân sách thấp nhất trong vòng 4 năm qua.