08:44 03/01/2012

Năm 2011, PET lãi trước thuế ước đạt 400 tỷ đồng

Hà Anh

Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên của PET đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) cho biết ước kết quả kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2011.

Theo đó, năm 2011, vốn điều lệ đạt 700 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất của PET ước đạt 10.200 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2010; lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PET ước đạt 400 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2010.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân năm 2011 đạt 42,8%, vượt 92% kế hoạch và tăng trưởng 38% so với năm 2010; Nộp ngân sách nhà nước năm 2011 ước đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2010. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc năm 2011, mảng thương mại và phân phối của PET tiếp tục tăng trưởng và đóng góp mạnh mẽ vào thành tích của Tổng Công ty với doanh thu đạt 8.880 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 178 tỷ đồng vượt 18% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 88% tổng doanh thu và 66% tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Mảng dịch vụ dầu khí với doanh thu đạt 880 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 47 tỷ đồng vượt 38% so với kế hoạch.

Mảng quản lý và khai thác bất động sản với doanh thu đạt gần 300 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 45 tỷ đồng vượt 25% so với kế hoạch.

Được biết, PET thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng, cổ tức 15%.