08:34 05/04/2011

Năm 2011, SD2 dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

SD2 đặt kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp hoặc công trình nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư

Năm 2011, SD2 dành 14 tỷ đồng dành cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và điều hành sản xuất kinh doanh.
Năm 2011, SD2 dành 14 tỷ đồng dành cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và điều hành sản xuất kinh doanh.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và đầu tư cho năm 2011.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt 447,24 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 426,114 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 399,42 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 22,84 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng; cổ tức 15%.

Đại hội cổ đông SD2 đặt mục tiêu cho năm 2011 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 456 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 419,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 15%.

Trong năm 2011, Đại hội cổ đông Công ty thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án với tổng giá trị đầu tư là 514,7 tỷ đồng. Trong đó 14 tỷ đồng dành cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và điều hành sản xuất kinh doanh; 490,7 tỷ đồng dành cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất (Bất động sản, Khai thác khoảng sản) gồm dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng – Tp. Thái Nguyên; dự án Nhà ở liền kề Hòa Bình; dự án Khu nhà ở Phú lương – quận Hà Đông – Hà Nội; dự án tôn tạo di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương tại Phương Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh và dầu tư mỏ đá Tiến Sơn – huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình và đầu tư tài chính là 10 tỷ đồng gồm góp vốn vào Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà do tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; góp vốn vào Công ty Cổ phần Sông Đà 2.07 do tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và góp vốn vào Công ty Cổ phần GSM (Dự án sản xuất vật liệu xây dựng Bê tông nhẹ).

Về kế hoạch huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011: Công ty đặt kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp hoặc công trình, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư, trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất theo thị trường và thương thảo với nhà đầu tư.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011 – 2015), công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 255 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức bình quân 18%. Công ty sẽ dần chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.