08:00 08/05/2019

NCB bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao

Thủy Tiên

Ông Phạm Thế Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 6/5/2019

Ông Phạm Thế Hiệp, Quyền Tổng Giám đốc NCB.
Ông Phạm Thế Hiệp, Quyền Tổng Giám đốc NCB.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao.

Theo đó, ông Phạm Thế Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 6/5/2019. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thực hiện thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt chức danh Tổng giám đốc NCB đối với ông Phạm Thế Hiệp.

Được biết, ông Phạm Thế Hiệp sinh năm 1969 và đã có hơn 28 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vị này đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý tại các tổ chức tín dụng như Techcombank, ACB, MSB,... Tại NCB, trước khi được bổ nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc, ông Phạm Thế Hiệp là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp.

Với những kinh nghiệm quản lý phong phú, nền tảng kiến thức vững chắc, tư duy hệ thống cùng sự nhiệt huyết, sát sao trong công việc, cũng như sự gắn bó và tâm huyết với NCB, ông Phạm Thế Hiệp được đánh giá là nhân tố sẽ đóng góp tích cực cho sự bền vững của NCB và đưa NCB lên giai đoạn phát triển mới, hiện thực các mục tiêu, chiến lược mà Hội đồng quản trị đã xây dựng cho những năm tới.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân cũng ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân. Ông Lê Hồng Phương sẽ đảm nhiệm chức danh Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị kể từ ngày 6/5/2019.