18:33 09/05/2014

Nga diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát xít

Diệp Vũ

Hôm nay (9/5), Nga đã tiến hành một lễ diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít