09:14 01/07/2008

Nga tăng thuế xuất khẩu dầu thô

Tú Hoàng

Tổng cục Thuế quan Nga cho biết, thuế xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ là 495 USD/tấn, tăng 24%, kể từ tháng 8/2008

Theo AFP ngày 30/6, Tổng cục Thuế quan Nga cho biết, thuế xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ là 495 USD/tấn, tăng 24%, kể từ tháng 8/2008.

Thuế xuất khẩu các sản phẩm dầu nhẹ sẽ tăng tới 345 USD/tấn từ ngày 1/8/2008 so với hiện nay là 280,5 USD/tấn; thuế các sản phẩm dầu nặng sẽ là 185 USD/tấn so với 151,1 USD/tấn.

Chính phủ Nga điều chỉnh mức thuế xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu hai tháng một lần, tuỳ theo biến động giá dầu thô Urals trên thế giới. Nga tuyên bố, sẽ tăng xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á từ mức 3% hiện nay, lên mức 30% năm 2020.

Theo đánh giá của Nga, châu Á-TBD với tiềm năng về tài nguyên, con người, công nghiệp và tài chính, sẽ là một trong những đầu máy chính của kinh tế thế giới.