10:00 09/01/2019

Ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay năm 2019

Nhật Nam

Vietcombank vừa công bố giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND cả ngắn hạn và trung dài hạn

Lần giảm này Vietcombank áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới - Ảnh: Quang Phúc.
Lần giảm này Vietcombank áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới - Ảnh: Quang Phúc.

Sáng nay (9/1), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố quyết định giảm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, đây là ngân hàng thương mại đầu tiên thực hiện giảm lãi suất cho vay, sau thông điệp đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành ngân hàng khai mạc sáng nay (9/1).

Thông báo của Vietcombank cho biết, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 và định hướng của Ngân hàng Nhà nước, trong đó tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, Vietcombank vừa tuyên bố giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn VND.

Những doanh nghiệp được giảm lãi suất thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2019.

Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 6%/năm, tương đương giảm 0,5% so với mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới phát sinh trong năm 2019.

Cùng đó, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5%/năm trong năm 2019 đối với các khoản vay trung dài hạn VND hiện tại của doanh nghiệp.

Chính sách ưu đãi lãi suất nêu trên áp dụng đối với bảy lĩnh vực.

Một là, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại.

Ba là, phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bốn là, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Năm là, phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Sáu là, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bảy là, cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc giảm lãi suất lần này được Vietcombank áp dụng trên phạm vi rộng, đối với cả danh mục cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn bằng VND, hiện chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng dư nợ cho vay VND hiện hữu của ngân hàng.

Trong thời gian qua, trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp về tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, Vietcombank đã và đang nỗ lực đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

"Vietcombank tin rằng đây sẽ là những hành động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế", thông cáo của Vietcombank nêu.