15:15 25/03/2013

Ngân hàng Nhà nước đồng loạt giảm các lãi suất chủ chốt

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.<br>
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.<br>
Theo đó, tại Quyết định số 643/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất tái cấp vốn từ 9%/năm xuống 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 7%/năm xuống 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên là 2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 8,5%/năm xuống 8%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Ngoài ra, tại Thông tư số 09/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay ngăn hạn tôi đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã góp phần kiềm chế lạm phát ở mức thấp; thanh khoản của hệ thống ngân hàng cải thiện, thị trường tiền tệ ổn định, lãi suất thị trường liên ngân hàng ổn định ở mức thấp, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng cao.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp, khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế.