10:32 05/01/2009

Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý mua bán ngoại tệ

Nguyễn Hoài

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, ngày 31/12/2008, cơ quan này đã ban hành văn bản số 11433/NHNN-QLNH, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉnh việc báo cáo doanh số mua bán ngoại tệ và trạng thái ngoại tệ cho Vụ Quản lý ngoại hối. Nếu vi phạm chế độ báo cáo sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là động thái nhằm khắc phục hiện tượng để ngoại tệ đoản của ngân hàng thương mại cũng như báo cáo không trung thực số liệu, gây khó khăn trong việc bình ổn thị trường ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.