11:00 22/07/2008

Ngân hàng Nhà nước trao giấy phép cho Công ty Tài chính Điện lực

Nguyễn Hoài

Ngân hàng Nhà nước đã trao giấy phép thành lập EVN Finance, vốn điều lệ 2.500 tỷ, thời gian hoạt động 50 năm

Ngày 21/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã trao giấy phép thành lập cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), vốn điều lệ 2.500 tỷ, thời gian hoạt động 50 năm.

Theo giấy phép này, EVN Finance được phép hoạt động các nghiệp vụ sau: nhận tiền gửi; phát hành kỳ phiếu; trái phiếu; chứng chỉ tiền gửi; giấy tờ có giá khác; vay vốn; tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ và tổ chức; cá nhân trong và ngoài nước; cho vay; chiết khấu; tái chiết khấu; cầm cố thương phiếu; trái phiếu và các giấy tờ có giá; cáp tín dụng qua chiết khấu; cầm cố giấy tờ có giá và nhiều nghiệp vụ khác.

Ông Hoàng Văn Ninh, Giám đốc EVN Finance cho biết, cơ cấu vốn của công ty như sau: EVN chiếm 40%; ABBank 8,4%; REE 1,8% và phần còn lại của các cổ đông khác. Dự kiến, ngày 1/9/2008, công y sẽ hoạt động.