09:46 23/11/2007

Ngân hàng Nhật bảo hiểm nông nghiệp cho Đông Nam Á

Hoài Hương

Ngân hàng Hợp tác quốc tế của Nhật Bản sẽ phối hợp với các công ty tái bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho các nước đang phát triển

Theo Kyodo ngày 22/11, Ngân hàng Hợp tác quốc tế (JBIC) của Nhật Bản sẽ phối hợp với các công ty tái bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho các nước đang phát triển.

Theo đó, nếu lượng thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp giảm do thiên tai, diễn biến thời tiết không thuận lợi do tình trạng nóng lên của trái đất, khô hạn và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp, JBIC sẽ bồi thường tổn thất.

Nghiệp vụ bảo hiểm của JBIC nhằm bồi thường tổn thất cho người nông dân để họ gắn bó với sản xuất nông nghiệp.

Dự kiến, nghiệp vụ bảo hiểm trên sẽ được JBIC cung cấp cho các nước Đông Nam Á từ năm 2009. Công ty tái bảo hiểm Suisse và một công ty con của Tập đoàn Bảo hiểm Nhật Bản sẽ tham gia chương trình này.