07:10 23/07/2013

Ngân hàng Xây dựng ký hợp đồng liên kết bốn bên

Tú Uyên

Trong chuỗi liên kết, VNCB hoạt động với vai trò ngân hàng người bán

Ông Phan Thành Mai (thứ nhất từ trái qua) - Thường trực Hội đồng Quản 
trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tham gia lễ ký kết.
Ông Phan Thành Mai (thứ nhất từ trái qua) - Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tham gia lễ ký kết.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) vừa tham gia ký kết hợp đồng hợp tác liên kết giữa BIDV, VNCB và các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu xây dựng dự án BOT mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và nhà ở xã hội.

Việc ký kết này xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong thực hiện triển khai sản phẩm chuỗi liên kết bốn bên với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng, giảm chi phí vay vốn, thúc đẩy tiêu thụ lượng hàng hóa tồn kho trong nền kinh tế.

Trong chuỗi liên kết, VNCB hoạt động với vai trò ngân hàng người bán, tổ chức và hỗ trợ để các nhà sản xuất vật liệu xây dựng tiêu thụ sản phẩm đến các doanh nghiệp, khách hàng. Thông qua sự bảo lãnh của BIDV trong vai trò ngân hàng người mua, các khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu sẽ tiếp cận các chương trình tài trợ tín dụng từ VNCB.

Đặc biệt, VNCB cấp tín dụng bằng hình thức bảo lãnh và cho vay hàng hóa đối với tất cả các thành phần tham gia chuỗi liên kết bốn bên. Đồng hành trong chuỗi liên kết, Tập đoàn Thiên Thanh, đối tác chiến lược của VNCB tham gia với vai trò nhà tổ chức, cung cấp vật liệu xây dựng trong hầu hết các dự án.

Với vai trò đối tác chiến lược trong triển khai gói sản phẩm chuỗi liên kết 4 nhà, VNCB đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển ngân hàng, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Chính phủ tại các nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP, trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, tháo gỡ khó khăn, giải phóng hàng hóa tồn đọng, hỗ trợ thị trường...

Mục tiêu của VNCB luôn đồng hành cùng lợi ích của số đông các doanh nghiệp, của hàng triệu người lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng nhà ở xã hội, trang thiết bị nội thất, góp phần thúc đẩy thị trường, giải phóng hàng tồn kho... với những sản phẩm dịch vụ mang tính đặc thù như sản phẩm chuỗi liên kết 4 nhà đang được triển khai, đưa vào đời sống.

Từ nay đến cuối năm 2013, VNCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 42.000 tỷ đồng, mạng lưới đạt 115 chi nhánh.

(Nguồn: VNCB)