10:11 29/05/2021

Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch

Thanh Xuân

Kinh phí cấp hàng năm cho Quỹ dùng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch. Trong đó quy định kinh phí hàng năm cho Quỹ do ngân sách Trung ương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mức kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán cho Quỹ hàng năm bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí thăm quan khu du lịch, điểm du lịch của năm trước liền kề năm hiện hành (theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp).

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; không được sử dụng chi hoạt động quản lý bộ máy của Quỹ và chi cho các mục đích khác.

Đồng thời phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Số kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ đến hết năm chưa chi hết được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Dự thảo nêu rõ, Quỹ thực hiện các nội dung chi tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam gồm các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Quỹ chi nhằm hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về du lịch trong việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động do cơ quan ở Trung ương chủ trì; hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đối với hoạt động do cơ quan ở địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì; hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đối với hoạt động do doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành, tổ chức khác về du lịch chủ trì.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch một phần học phí đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết về du lịch cho người lao động. Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí phải nộp theo quy định, tùy theo từng nghề và thời gian học thực tế.

Dự thảo Thông tư cũng quy định về chi tổ chức các cuộc thi trong nước nhằm khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam do Quỹ hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Cụ thể, biên soạn đề thi và đáp án, mức tối đa 1 triệu đồng/đề thi; bồi dưỡng chấm thi, ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi tối đa 500.000 đồng/người/buổi; bồi dưỡng thành viên ban tổ chức, thư ký cuộc thi tối đa 350.000 đồng/người/buổi.

Đối với các khoản chi có tính chất đặc thù như: thiết kế mẫu, sản xuất ấn phẩm, vật phẩm du lịch; sản xuất phim tư liệu, quảng cáo về du lịch Việt Nam dưới dạng băng đĩa hình, thẻ nhớ di động phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch… mức chi theo quy định về đấu thầu.

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách cấp cho Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Điều 15 Điều lệ.

Kết thúc năm ngân sách, Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xét duyệt, tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm của Bộ theo quy định về quyết toán ngân sách nhà nước.