17:57 26/06/2008

Ngành hội chợ - triển lãm sắp có hiệp hội

Mạnh Chung

Ngày 30/6 tới đây, Hiệp hội Hội chợ - Triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam sẽ được thành lập

Ngày 30/6 tới đây, Hiệp hội Hội chợ - Triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam sẽ được thành lập.

Đại diện Bộ Công thương nói, việc Hiệp hội ra đời sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của ngành hội chợ triển lãm Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sức cạnh tranh, mở rộng quan hệ thương mại quốc tế.

Hiện đã có hơn 70 đơn vị là các doanh nghiệp, các sở công thương và trung tâm xúc tiến thương mại địa phương đăng ký tham gia Hiệp hội.

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng ban Tổ chức thành lập Hiệp hội, cả nước đang có hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm và hội nghị. Tuy nhiên, phần lớn lại khá phân tán, manh mún.