19:48 01/10/2018

Nghệ An có tân Chủ tịch tỉnh

Song Hà

Ông Thái Thanh Quý là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý.

Ngày 1/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để thông qua công tác nhân sự của UBND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.  

Kết quả, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, ông Thái Thanh Quý đã được tiến cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Thái Thanh Quý.

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, được nghỉ hưu theo chế độ.

Hiện Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là ông Nguyễn Đắc Vinh, nguyên là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.