20:33 19/11/2019

Người lao động có thể được nghỉ Quốc Khánh hai ngày

Nguyễn Lê

370 đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung một 1 ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên chọn ngày nghỉ liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên chọn ngày nghỉ liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9.

370 đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung một 1 ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9.

Theo chương trình kỳ họp thứ 8, sáng 20/11 Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Theo tổng hợp kết quả lấy phiếu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo và báo cáo tiếp thu giải trình thì rất có thể người lao động sẽ được nghỉ Quốc Khánh hai ngày.

Qua các phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm 1 ngày nghỉ trong năm có hưởng nguyên lương cho người lao động. Có ý kiến đề nghị nếu được Quốc hội quyết định bổ sung 1 ngày nghỉ thì nên chọn ngày nghỉ liền kề Ngày Quốc Khánh 2/ 9, có ý kiến đề nghị chọn Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6 dương lịch).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến, kết quả có 402 đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung này và có 370 đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung một ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nếu được Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm một ngày nghỉ trong năm thì nên chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9. Như vậy, ngày Quốc Khánh, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày. 

Đây là ngày Tết Độc lập, cũng là dịp để người lao động có thêm thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm, chào mừng Quốc Khánh 2/9, tăng thêm ý nghĩa chính trị, nâng cao niềm tự hào dân tộc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng được mong muốn của người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và giúp trẻ em, học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. 

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  đề nghị Quốc hội chấp thuận bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9.

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

(Nguồn: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8)