17:03 24/11/2012

Người Mỹ quay cuồng mua sắm ngày “thứ Sáu đen”

Bảo Vy

Thứ Sáu đầu tiên sau lễ Tạ ơn hàng năm là ngày mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm ở Mỹ

<br>
<br>