16:23 25/02/2019

Người nhà ông Trần Hùng Huy "sang tay" số lượng lớn cổ phiếu ACB

Thủy Tiên

Với mục đích góp vốn, số lượng cổ phiếu ACB mà gia đình ông Huy chuyển quyền lên có giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng

Ông Trần Mộng Hùng, cha ruột ông Trần Hùng Huy.
Ông Trần Mộng Hùng, cha ruột ông Trần Hùng Huy.

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan này đã chuyển nhượng quyền sở hơn 51,7 triệu cổ phiếu ACB của ba cá nhân trong gia đình ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán ACB).

Cụ thể, ông Trần Mộng Hùng, cha ruột ông Huy chuyển quyền toàn bộ gần 23 triệu cổ phiếu ACB cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Giang Sen.

Bà Trần Đặng Thu Thảo, chị gái ông Huy chuyển quyền 13 triệu cổ phiếu ACB trong tổng số 15 triệu cổ phiếu đăng ký cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vân Môn.

Cuối cùng, ông Trần Minh Hoàng, em ruột ông Huy, chuyển quyền sở hữu toàn bộ 16 triệu cổ phiếu ACB đang nắm giữ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Thanh.

Ngày có hiệu lực chuyển quyền từ ngày 22/2.

Ba cá nhân này đều cho biết, các giao dịch trên nhằm mục đích góp vốn. Các công ty được góp vốn đều có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và đăng ký ngành nghề chính là tư vấn đầu tư.

Điểm đáng nói, nếu tính theo thị giá ACB trên sàn thì tổng giá trị khối cổ phiếu này rơi vào khoảng gần 1.600 tỷ đồng. Thế nhưng, mỗi cá nhân chỉ nắm giữ 5% tại một công ty.

Năm 2018, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 6.388 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2017 sau khi trích 932 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng.

Nguyên nhân, lợi nhuận trước dự phòng của ACB tăng mạnh 40% và đạt 7.320 tỷ đồng do các hoạt động kinh doanh của ACB đều cho lãi, như lãi thuần tăng 22%, lãi từ dịch vụ tăng 26%. Lãi từ hoạt động khác gấp 2 lần so với năm 2017.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 329.333 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2017. Cho vay khách hàng đạt 230.527 tỷ đồng, tăng 16%. Tiền gửi khách hàng đạt 269.998 tỷ đồng, tăng 11,8%.