08:15 12/06/2015

Người nước ngoài mua nhà: Nỗi lo trước giờ G

Yến Thanh

Có vẻ các nghị định hướng dẫn sẽ "chặt" hơn luật trong vấn đề mua bất động sản của người nước ngoài

Theo luật sư David Lim, trưởng tiểu nhóm công tác đất đai thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, liên quan đến vấn đề người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam, dự thảo lần thứ tư của nghị định về Luật Nhà ở đã “đưa ra các hạn chế rộng hơn”.
Theo luật sư David Lim, trưởng tiểu nhóm công tác đất đai thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, liên quan đến vấn đề người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam, dự thảo lần thứ tư của nghị định về Luật Nhà ở đã “đưa ra các hạn chế rộng hơn”.
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, trong đó có các quy định mới về việc mua bất động sản của người nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà đầu tư, có vẻ các nghị định hướng dẫn sẽ "chặt" hơn luật trong vấn đề mua bất động sản của người nước ngoài.

Theo luật sư David Lim, trưởng tiểu nhóm công tác đất đai thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, liên quan đến vấn đề người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam, dự thảo lần thứ tư của nghị định về Luật Nhà ở đã “đưa ra các hạn chế rộng hơn”.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở tại các khu vực cấm hoặc hạn chế người nước ngoài cư trú, đi lại, chỉ được sở hữu không vượt quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án nhà ở và chỉ được gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở.

Luật sư này cho rằng hai luật mới có hiệu lực sẽ đưa đến việc “nhu cầu của thị trường bất động sản trong nước và nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn sắp tới”. Tuy nhiên, “một số yêu cầu và hạn chế được bổ sung thêm có thể được xem là tương đối nặng nề” và “việc chậm ban hành các quy định hướng dẫn cần thiết cũng gây ra cản trở lớn cho nhà đầu tư”.

Tiểu nhóm công tác đất đai cho biết đã xem xét dự thảo lần ba nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản cũng như dự thảo lần thứ tư nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và có văn bản đóng góp ý kiến, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề tính cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản.

“Trong văn bản này, chúng tôi xin đưa ra ý kiến đóng góp liên quan đến các quy định chính trong các luật liên quan mà có thể làm hạn chế tính cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản cũng như đề xuất của chúng tôi nhằm giải quyết các vấn đề này”, ông David Lim cho biết.

Cũng liên quan đến việc thực hiện hai luật mới, vấn đề tăng vốn pháp định của các chủ đầu tư cũng được tiểu nhóm công tác cho hay dự thảo lần ba nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định rằng các trường hợp đầu tư dự án bất động sản thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư phải có vốn pháp định không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy định này được xem là “không phù hợp” với điều 10.1 của Luật Kinh doanh bất động sản, theo đó quy định rằng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

“Yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng là đã quá cao đối với các dự án quy mô nhỏ. Ngay cả các công ty có tiềm lực tài chính mạnh cũng sẽ cân nhắc liệu có hợp lý về mặt thương mại không khi phải góp rất nhiều vốn cho một dự án có tổng vốn đầu tư rất thấp”, ông David Lim phân tích thêm.

“Chính sách này là sẽ khiến các công ty bất động sản nản lòng, không muốn thực hiện các dự án bất động sản quy mô nhỏ và điều này sẽ tác động bất lợi nghiêm trọng đến lĩnh vực bất động sản

Tiểu nhóm công tác cũng đề xuất rằng thay vì quy định chi tiết về vấn đề này, có thể áp dụng quy định về tỷ lệ tổng vốn đầu tư. Quy định này sẽ bảo đảm rằng chỉ có các công ty có đủ nguồn tài chính mới thực hiện dự án quy mô lớn và sẽ không cản trở nhà đầu tư thực hiện dự án quy mô nhỏ.