16:03 17/10/2012

Người SHB nắm hầu hết quyền lãnh đạo Bianfishco

Hoàng Vũ

Hầu hết thành viên Hội đồng Quản trị và dự kiến vị trí Tổng giám đốc Bianfishco là người của SHB cử sang

Ba tháng cuối năm 2012, sản lượng xuất khẩu của Bianfishco dự kiến đạt 300 container, tương đương 6.000 tấn sản phẩm.
Ba tháng cuối năm 2012, sản lượng xuất khẩu của Bianfishco dự kiến đạt 300 container, tương đương 6.000 tấn sản phẩm.
Sáng nay (17/10), Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Từ bờ vực phá sản, sau hai tháng Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trở thành cổ đông lớn và thực hiện tái cơ cấu, Bianfishco đã chính thức trở lại.

Đại hội đồng cổ đông sáng nay đã thông qua đề án tái cấu trúc Bianfishco và bầu chọn Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát mới và tổng giám đốc mới; được giới thiệu là những người có năng lực về tài chính, năng lực về quản trị điều hành, có tâm huyết và am hiểu trong lĩnh vực thủy sản.

Đáng chú ý, các thành viên trong Hội đồng Quản trị và dự kiến Tổng giám đốc mới hếu hết là người của SHB.

Cụ thể, 5 thành viên Hội đồng Quản trị của Bianfishco được bầu gồm: ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB), ông Nguyễn Văn Lê (Tổng giám đốc SHB), ông Trần Văn Trí (Tổng giám đốc Bianfishco), và ông Lê Minh Thắng cùng bà Nguyễn Thị Thùy Phương cũng là người của SHB.

Sau khi bầu Hội đồng Quản trị, Bianfishco sẽ kiện toàn cơ cấu tổ chức với ban kiểm soát mới và ban điều hành mới. Trong đó, được biết ông Lê Minh Thắng sẽ được bổ nhiệm ở vị trí Tổng giám đốc để thay ông Trần Văn Trí.

Về hoạt động kinh doanh, căn cứ kế hoạch quý 4/2012 được cổ đông thông qua tại đại hội trên, doanh thu 3 tháng cuối năm 2012 của Bianfishco dự kiến đạt hơn 435 tỷ đồng, trong đó doanh từ xuất khẩu chiếm 80%; sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt 300 container, tương đương 6.000 tấn sản phẩm và tập trung vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, các nước Hồi giáo.

Về đề án tái cấu trúc, sẽ có hai giai đoạn. Từ tháng 10 - 12/2012 là tái cấu trúc bộ máy điều hành, quản lý; đánh giá, phân loại và sắp xếp nhân sự; hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế quản lý tài chính, quy trình sản xuất; tái cấu trúc tài chính; tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn hai, xây dựng một kế hoạch trung hạn từ tháng 1/2013 - 12/2015 và tầm nhìn đến 2020 với mục tiêu đưa Bianfishco trở thành tổng công ty thủy sản hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, đưa thương hiệu Bianfishco trở thành thương hiệu đại diện cho ngành thủy sản Việt Nam; hướng tới sau 3 - 5 năm sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế tạo tính minh bạch đáp ứng quyền lợi cho các cổ đông.

Còn hiện tại, sau hai tháng kể từ khi SHB chính thức trở thành cổ đông lớn (nắm giữ 50% cổ phần), Bianfishco đang có những chuyển biến tích cực và trở lại hoạt động bình thường với công suất 2 container/ngày. Các khoản công nợ hiện đã được thu xếp với các chủ nợ; 50% các khoản nợ những người nông dân cung cấp nguyên liệu đã được thanh toán.