10:33 04/11/2016

Người Việt đầu tiên trúng cử thành viên Uỷ ban Luật pháp Quốc tế

Hà Minh

TS. Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021.

TS.Nguyễn Hồng Thao.
TS.Nguyễn Hồng Thao.
Ngày 3/11/2016, tại khóa họp 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ứng cử viên của Việt Nam, Đại sứ, TS. Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021. 

Tại kỳ bầu cử này, Việt Nam ứng cử trong nhóm nước khu vực châu Á với 10 ứng cử viên cho 7 vị trí. Ủy ban Luật pháp Quốc tế có 34 thành viên, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập năm 1947 với nhiệm vụ thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban này.

TS Nguyễn Hồng Thao được đánh giá là người có bề dày kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn trên nhiều lĩnh vực của luật pháp quốc tế và ngoại giao, ông từng giữ cương vị phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với những nước láng giềng của Việt Nam, cố vấn pháp lý cho dự thảo Luật biển Việt Nam năm 2012. 

Ông Thao có 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ngoại giao, từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia từ năm 2011 đến 2014.