10:28 15/10/2020

Nguyên Chủ tịch Quảng Ninh làm Bí thư Điện Biên

Tuệ Linh

Trước khi được luân chuyển về Quảng Ninh làm Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 7/2019), ông Thắng có gần 20 năm làm việc tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng.

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.Theo đó, từ 59 cá nhân đề cử trong danh sách, Đại hội đã bầu 51 cá nhân vào Ban Chấp hành.

Riêng ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới.

Ông Mùa A Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Lê Thành Đô (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa mới đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 cá nhân và ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, là cử nhân, tiến sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Trước khi được luân chuyển về Quảng Ninh làm Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 7/2019), ông Thắng có gần 20 năm làm việc tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) và trải qua nhiều vị trí quan trọng, như Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.