08:10 27/04/2010

Nhà mạng phải cân nhắc nhập khẩu iPhone

M.Chung

Các nhà mạng phải xem mét lại việc nhập khẩu các thiết bị đầu cuối 3G, trong đó có iPhone để tránh nhập khẩu ồ ạt, gây lãng phí

Theo TS. Nguyễn Quang A, giả như con số iPhone được các mạng nhập về có lên tới 300.000 máy thì giá trị nhập khẩu cũng không quá 60 triệu USD, quá nhỏ so với khoảng 1,8 tỉ USD nhập thiết bị điện tử máy tính để dùng trong năm 2009 và quý 1/2010.
Theo TS. Nguyễn Quang A, giả như con số iPhone được các mạng nhập về có lên tới 300.000 máy thì giá trị nhập khẩu cũng không quá 60 triệu USD, quá nhỏ so với khoảng 1,8 tỉ USD nhập thiết bị điện tử máy tính để dùng trong năm 2009 và quý 1/2010.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các nhà mạng phải cân nhắc lại việc nhập khẩu các thiết bị đầu cuối 3G, trong đó có iPhone, tránh nhập khẩu ồ ạt, gây lãng phí.

Theo công văn số 1124 do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phê duyệt và gửi cho các doanh nghiệp di động, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thông trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống 3G cần tối ưu hóa mạng lưới trên cơ sở sử dụng triệt để tài nguyên có sẵn như mạng 2G, 2,5G… nhằm giảm thiểu chi phí nhập khẩu thiết bị mới, giảm giá thành đầu tư, qua đó tăng hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với hiện trạng mạng lưới và nhóm dịch vụ, nghiên cứu nhu cầu dịch vụ từ phía người tiêu dùng để có kế hoạch mua sắm thiết bị phù hợp, tránh việc nhập khẩu thiết bị ồ ạt gây lãng phí.

Bộ yêu cầu các doanh nghiệp cần phải xem kỹ về kế hoạch nhập khẩu kinh doanh thiết bị đầu cuối 3G, trong đó có iPhone, trên cơ sở chỉ nhập khẩu đúng nhu cầu của thị trường, đồng thời định hướng cho khách hàng sử dụng các thiết bị phù hợp với dịch vụ, tránh tạo thị hiếu mua các thiết bị đắt tiền không cần thiết.

Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra yêu cầu này, sau khi Bộ Công Thương cho biết từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010, các doanh nghiệp viễn thông đã bỏ ra hàng tỉ USD để nhập thiết bị phục vụ cho dịch vụ 3G.

Tuy nhiên, trong một bài báo mới đây, TS. Nguyễn Quang A phân tích rằng, việc các doanh nghiệp viễn thông bỏ ra rất nhiều tiền, thậm chí hàng tỉ USD (như thông tin từ Bộ Công Thương) thì đó là đầu tư vào hạ tầng chứ không phải cho tiêu dùng.

Còn với iPhone, theo ông A, giả như con số iPhone được các mạng nhập về có lên tới 300.000 máy thì giá trị nhập khẩu cũng không quá 60 triệu USD, quá nhỏ so với khoảng 1,8 tỉ USD nhập thiết bị điện tử máy tính để dùng trong năm 2009 và quý 1/2010.