22:11 30/04/2018

Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu lãi giảm, tăng thu nhập cho sếp

KIỀU LINH

Mục tiêu lợi nhuận kinh doanh năm 2018 của Nhà máy In tiền quốc gia giảm mạnh so với năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Nhà máy in tiền quốc gia giảm mạnh so với năm 2017.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Nhà máy in tiền quốc gia giảm mạnh so với năm 2017.

Theo kế hoạch trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ước thực hiện năm 2017, tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng.

Số liệu ước thực hiện năm 2017 căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 lần 1 đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên phê duyệt cho thấy, lợi nhuận năm 2017 của Nhà máy In tiền quốc gia đạt 67,75 tỷ đồng; tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 2.153 tỷ đồng, nộp ngân sách 194 tỷ đồng.

Những năm trước đó, Nhà máy In tiền quốc gia liên tục báo lãi tăng từng thời kỳ, từ mốc hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận năm 2013 tăng lên 42 tỷ đồng năm 2016. Đến năm 2017, lợi nhuận tiếp tục tăng lên 67,75 tỷ đồng, tuy nhiên, bước sang 2018 mục tiêu quay đầu giảm.

Dù lợi nhuận giảm song kế hoạch tiền lương và thù lao cho lãnh đạo Nhà máy năm sau vẫn hậu hĩnh hơn năm trước. Riêng trong năm 2017, Nhà máy In tiền quốc gia chi 6,7 tỷ đồng trả lương cho 11 quản lý. 

Ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhận mức lương cao nhất, 45,52 triệu đồng một tháng, tương ứng với 546 triệu đồng một năm. Ông Trần Văn Tiến, Tổng giám đốc nhận mức lương 44 triệu đồng một tháng, tương ứng với 528 triệu đồng một tháng.

Các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách còn lại nhận mức lương từ 36 đến 39 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, 727 nhân viên Nhà máy cũng nhận mức lương bình quân 17,9 triệu đồng một người một tháng.

Sang đến năm 2018, Nhà máy in tiền quốc gia lên kế hoạch chi 8,9 tỷ đồng trả lương thưởng cho 12 lãnh đạo, trung bình mỗi người nhận 741,7 triệu đồng một năm, tương đương 61,8 triệu đồng một tháng. 777 cán bộ nhân viên nhận thu nhập bình quân mỗi tháng 22,9 triệu đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.