08:34 05/12/2016

Nhà nước thu 450 tỷ đồng từ bán vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm

Bạch Dương

Bán 490 tỷ vốn tại 5 lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản và quỹ đầu tư nhưng Nhà nước chỉ thu lại 450 tỷ

56 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa trong 11 tháng.
56 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa trong 11 tháng.
Báo cáo của Bộ Tài chính vừa công bố cho hay, 11 tháng đã 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 tổng công ty nhà nước.

Theo đó, tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24.390 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của 56 doanh nghiệp này là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4.374 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, lũy kế 11 tháng năm nay, các đơn vị đã thoái được 3.558 tỷ đồng, thu về 6.569 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản và quỹ đầu tư) đạt 490 tỷ đồng song thu về được 450 tỷ đồng.

Trước đó, tính đến cuối năm 2015, số vốn nhà nước đầu tư trong 5 lĩnh vực nhạy cảm là 15.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bán vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác đạt 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng. Thoái vốn ở SCIC, đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1.489 tỷ đồng, thu về 3.844 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng cuối cùng của năm 2016, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện cơ chế, thể chế chính sách về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần làm cơ sở pháp lý để thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020 theo hướng phù hợp với đối tượng cổ phần hóa và yêu cầu giai đoạn mới.

Đồng thời, tiếp tục gắn kết quá trình cổ phần hóa với việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá huy động vốn, đổi mới phương thức quản lý, công nghệ, gắn kết người lao động với doanh nghiệp.

Đồng thời đảm bảo cho các nhà đầu tư sau khi mua cổ phần lần đầu sẽ được thực hiện giao dịch trên thị trường, quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia trong quá trình cổ phần hóa.