09:30 19/06/2008

Nhân dân tệ vẫn tăng giá nhanh so với USD

Hoài Linh

Hai tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục ở xu thế tăng giá nhanh so với USD

Hai tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục ở xu thế tăng giá nhanh so với USD.

Tại Bắc Kinh, ngày 17/6 lúc mở cửa đạt 6,8969 Nhân dân tệ/USD, tăng 0,62% so với hai tuần trước đó. So với cùng kỳ năm trước, Nhân dân tệ tăng 9,5% so với USD.

Chính phủ Trung Quốc đang thi hành nhiều biện pháp nhằm đưa nền kinh tế nước này phát triển hài hoà hơn, kiềm chế lạm phát đang ở mức quá cao, giảm thặng dư thương mại.

Việc chủ động tăng giá Nhân dân tệ của Chính phủ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu trên. Nhân dân tệ tăng giá, khuyến khích NK, hạn chế xuất khẩu. Tháng 4/2008, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc còn 21,8%, giảm so với 30,6% tháng 3/2008.

Bốn tháng đầu năm 2008, thặng dư thương mại Trung Quốc đã giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước, còn 58 tỷ USD. Chính sách tiền tệ thắt chặt cũng giúp Nhân dân tệ tăng giá nhanh.

Ngày 9/6/2008, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) yêu cầu các ngân hàng thương mại trong nước phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 5%, lên 17,0%.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2008 tăng thêm 74,55 tỷ USD, lên mức kỷ lục 1.760 tỷ USD. Đây là cơ sở căn bản để đưa đồng Nhân dân tệ đã và sẽ tiếp tục tăng nhanh.