15:36 23/12/2008

Nhập siêu tháng 11 giảm mạnh

Anh Quân

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, mức nhập siêu tháng 11/2008 chỉ còn 433 triệu USD, giảm mạnh so với tháng trước

Tháng 11/2008 là tháng thứ 6 liên tiếp nhập siêu được khống chế dưới mức 1 tỷ USD.
Tháng 11/2008 là tháng thứ 6 liên tiếp nhập siêu được khống chế dưới mức 1 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, mức nhập siêu tháng 11/2008 chỉ còn 433 triệu USD, giảm mạnh so với tháng trước.

Như vậy, nhập siêu thực tế tính chung trong cả 11 tháng đầu năm nay đã đạt 16,686 tỷ USD.

Với diễn biến này, tháng 11/2008 là tháng thứ 6 liên tiếp nhập siêu được khống chế dưới mức 1 tỷ USD: tháng 6 là 736 triệu USD, tháng 7 là 753 triệu USD, tháng 8 chỉ còn 258 triệu USD, tháng 9 còn 237 triệu USD và tháng 10 là 662 triệu USD.

Tuy không theo quy luật các năm trước là tăng vào những tháng cuối năm do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhưng đây không phải điều bất thường mà đã được dự báo trước đó. Con số dự kiến được Tổng cục Thống kê công bố từ cuối tháng trước là vào khoảng 500 triệu USD.

Về các con số cụ thể, cơ quan thống kê phía hải quan cho biết kim ngạch xuất, nhập khẩu thực hiện trong tháng 11/2008 đều giảm mạnh so với tháng trước, tuy nhiên nhập khẩu đã giảm mạnh hơn xuất khẩu.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2008 đạt 4,218 tỷ USD, giảm khoảng 6,3% so với tháng 10/2008. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,651 tỷ USD, giảm khoảng 8,4% so với tháng trước đó (xuất khẩu tháng 10 đạt 5,04 tỷ USD, nhập khẩu đạt trên 5,7 tỷ USD).

Nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu do giảm giá nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó đặc biệt là dầu thô (phía xuất khẩu), và xăng, dầu (bên nhập khẩu).

Một đại diện từ Tổng cục Thống kê cho rằng diễn biến xuất nhập khẩu năm nay không theo quy luật có nguyên nhân chính từ suy thoái kinh tế, dẫn đến biến động giá mạnh của nhiều mặt hàng trong thời gian gần đây.