17:56 23/03/2013

Nhập siêu tháng 3 ước khoảng 300 triệu USD

Trần Minh

Nhập siêu trong tháng 3 ước khoảng 300 triệu USD, từ mức nhập siêu 94 triệu USD trong tháng 2

Trong quý 1 này, cả nước xuất siêu hơn 481 triệu USD, từ mức xuất siêu 224 triệu USD trong quý 1/2012.
Trong quý 1 này, cả nước xuất siêu hơn 481 triệu USD, từ mức xuất siêu 224 triệu USD trong quý 1/2012.
Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 3/2013, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 11 tỷ USD, tăng gần 54% so với thực hiện tháng 2/2013. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước đạt 11,3 tỷ USD, tăng 56% so với tháng trước.

Như vậy, nhập siêu trong tháng 3 ước khoảng 300 triệu USD, từ mức nhập siêu 94 triệu USD trong tháng 2. Điều này cho thấy, nhiều khả năng đây là tháng thứ hai liên tiếp nhập siêu, sau khi xuất siêu liên tục kể từ tháng 5/2012.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước gần 29,7 tỷ USD, nhập khẩu ước hơn 29,2 tỷ USD, đưa mức xuất siêu trong quý 1 năm nay đạt hơn 481 triệu USD, từ mức xuất siêu 224 triệu USD trong quý 1/2012.

Số liệu của cơ quan thống kê cũng cho thấy, xuất khẩu hàng dệt may đứng đầu danh sách hàng hóa đạt kim ngạch xuất khẩu trong quý 1 với khoảng 3,79 tỷ USD, nhóm điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,48 tỷ USD, xuất khẩu dầu thô ước đạt 1,89 tỷ USD....

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất trong quý 1 là điện tử, máy tính và linh kiện với kim ngạch ước đạt 3,97 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 3,92 tỷ USD…

Đáng chú ý, hôm 23/3, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (kể cả dầu thô) trong quý 1/2013 dự kiến đạt 19,256 tỷ USD, chiếm 64,86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 17,361 tỷ USD, chiếm 58,48% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực này trong quý 1 đạt 16,14 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm hơn 55,26% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Điều này cho thấy, khu vực FDI xuất siêu 3,116 tỷ USD trong quý 1/2013, trong khi cả nước xuất siêu hơn 481 triệu USD.

Được biết, cách đây ít ngày, Tổng cục Hải quan công bố, tính đến hết ngày 15/3/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 701 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước, Việt Nam nhập siêu 261 triệu USD.